Jämn kameramatch

Här skiljer sig Samsung S21 Ultra och Huawei mest åt

Rondell, kort slutartid
30 gångers inzoomning
Vidvinkel, lång slutartid
Vidvinkel, kort slutartid
Normalläget (inte vidvinkel), lång slutartid
Normalläget (inte vidvinkel), kort slutartid

Vi har gjort en liten jämförelse och tittat på de områden inom foto där kameramobilerna Samsung Galaxy S21 Ultra samt Huaweis P40 Pro Plus och Mate 40 Pro skiljer sig som mest åt.

Publicerad Uppdaterad

De senaste åren har framförallt Samsung och Huawei haft dragkamp om vem som gör de bästa kameramobilerna. Här ska vi detaljstudera ett par särskilt intressanta exempel där vi ställer Samsungs Galaxy S21 mot Huaweis två senaste prestigemodeller Huawei Mate 40 Pro och Huawei P40 Pro Plus. Vi koncentrerar oss på kamerateknik och hur de båda tillverkarna prioriterat och lyckats med sina prioriteringar. Eftersom ett val när du köper mobil bör baseras på betydligt mer än så ska du inte se det här som en köpguide utan mer att vi ger en insikt i vad mobilkameran kan idag. Vi lägger till exempel den amerikanska blockaden mot Huawei åt sidan just nu och koncentrerar oss på kamerateknik. 

Den främsta tekniska utvecklingen de senaste åren när det gäller dessa två ledande tillverkare av kameramobiler har till störst del handlat om hårdvara med periskopzoom och innovativa sensortekniker som exempel, men även mjukvara bidrar, i allt större omfattning. När Huawei Mate 40 kom var den en förbättring på några plan jämfört med P40 Pro Plus, men de har till viss del olika styrkor, vilket motiverar att de båda är med i jämförelsen. P40 Pro Plus har ju till exempel mer extrem zoom, med upp till 10x optisk zoom, precis som S21 Ultra.

Jag har tidigare när jag testat Samsung Galaxy S21 Ultra konstaterat att det är den bästa kameramobilen sammantaget idag, men det betyder inte att det saknas punkter där Huawei-telefonerna är bättre. 

De senaste åren har framförallt Samsung och Huawei haft dragkamp om vem som gör de bästa kameramobilerna. Här ska vi detaljstudera ett par särskilt intressanta exempel där vi ställer Samsungs Galaxy S21 mot Huaweis två senaste prestigemodeller Huawei Mate 40 Pro och Huawei P40 Pro Plus. Vi koncentrerar oss på kamerateknik och hur de båda tillverkarna prioriterat och lyckats med sina prioriteringar. Eftersom ett val när du köper mobil bör baseras på betydligt mer än så ska du inte se det här som en köpguide utan mer att vi ger en insikt i vad mobilkameran kan idag. Vi lägger till exempel den amerikanska blockaden mot Huawei åt sidan just nu och koncentrerar oss på kamerateknik. 

Den främsta tekniska utvecklingen de senaste åren när det gäller dessa två ledande tillverkare av kameramobiler har till störst del handlat om hårdvara med periskopzoom och innovativa sensortekniker som exempel, men även mjukvara bidrar, i allt större omfattning. När Huawei Mate 40 kom var den en förbättring på några plan jämfört med P40 Pro Plus, men de har till viss del olika styrkor, vilket motiverar att de båda är med i jämförelsen. P40 Pro Plus har ju till exempel mer extrem zoom, med upp till 10x optisk zoom, precis som S21 Ultra.

Jag har tidigare när jag testat Samsung Galaxy S21 Ultra konstaterat att det är den bästa kameramobilen sammantaget idag, men det betyder inte att det saknas punkter där Huawei-telefonerna är bättre. 

Zoom handlar både om mjukvara och linser

På pappret är det S21 Ultra och P40 Pro Plus som har de bästa möjligheterna till riktig optisk zoom. Huawei Mate 40 Pro är också välutrustad på området men räcker inte lika långt. Det är dock inte bara själva linserna som avgör här, utan även andra komponenter samt mjukvaran spelar roll. 

30 gångers inzoomning

Ett exempel som tydligt demonstrerar det här är när vi tar en bild med 30 gångers inzoomning, något alla tre telefonerna har stöd för. Alla telefonerna har även den där lilla översiktsbilden som visas i kamerans sökare som ska göra det enklare att sikta in sig på motivet, även vid extrem inzoomning. Det som skiljer är framförallt skakreduceringen. I den här inzoomningen kan det på fri hand vara svårt att hålla kameran tillräckligt stilla, men här visar sig Huawei P40 Pro Plus ha bra stabilisering. Mate 40 Pro däremot som lanserades flera månader senare har betydligt sämre stabilisering och är betydligt svårare att sikta rätt med utan att vi får skakoskärpa eller helt missar motivet. Klart bäst stabilisering har S21 Ultra och det märks tydligt att det här är något som Samsung jobbat hårt med sedan föregångarna i S20-serien. Det och nattläget.

Bilder i mörker

Att ta bra bilder i mörker är som vi sett i våra egna jämförande kameratester beroende av många olika faktorer. Hur mörkt det är spelar så klart roll, men även avståndet till motivet och en lång rad andra saker. Att en telefon tar bäst bilder i en situation innebär inte nödvändigtvis att den är bäst i alla situationer där ljuset tryter. I vissa situationer med sämre ljus är alla tre telefonerna ungefär jämlika. Vid andra tillfällen med andra motiv och ljusförhållanden syns att Samsung i normalläget, alltså utan nattläget med lång slutartid, har svårare än Huaweimobilerna att få en bra bild. Tydligast blir skillnaden när jag tar mig ut i en skog en kväll och tar bilder i vidvinkel. Här finns inga direkta ljuskällor och jag är därför beroende av det mycket begränsade ljus som trots allt finns och så klart av vad telefonerna klarar av. Först och främst är det stor skillnad på att ta bilder med normalt bildutsnitt och med vidvinkel. Framförallt i S21 Ultra tappar vi mycket av ljuskänsligheten när vi växlar till vidvinkel. Sen är skillnaden stor även när vi växlar mellan kort slutartid i vidvinkel med de tre kamerorna och sedan jämför med de tres nattlägen där en längre slutartid används. När jag står och tittar i skärmen på Huawei Mate 40 Pro under tiden de 6-7 sekunderna går är det nästan som att en lampa tänds i motivet, så påtaglig är skillnaden.

Normalläget (inte vidvinkel), kort slutartid
Normalläget (inte vidvinkel), lång slutartid
Vidvinkel, kort slutartid
Vidvinkel, lång slutartid

Det här skulle kunna få en att tro att det skulle vara större skillnader när jag tar testbilder i mörker, men med rörliga motiv, så att lång slutartid inte är något alternativ. När jag ställer mig vid sidan av en rondell och tar bilder på bilarna som åker förbi i den gatlyktebelysta kvällen är det bara små skillnader mellan de tre olika kamerorna.

Rondell, kort slutartid

De gånger skillnaderna är som störst till Huaweis fördel är många gånger vid tillfällen som i ett komplett mörkt rum, eller i en skog som ovan utan ljusskällor och det är ju situationer de flesta av oss inte så ofta tar bilder i. Det har alltså mindre praktisk relevans när du ska välja mobil.