Mobilfotoskola: Bildkomposition

Foto bortom tekniken – tips för att bli bättre fotograf

Genom att tänka på några enkla regler kan du utveckla ditt fotograferande. Vi ger dig tipsen som utvecklar ditt bildseende.

Publicerad Uppdaterad

Det finns många saker som kan vara bra att tänka på när du vill ta bättre bilder. Idag är mobilerna så pass bra på att reda ut det rent tekniska att mycket av det som avgör om bilden blir bra eller inte är vad du väljer att peka kameran mot, och varifrån du pekar den. 

Hur du sätter samman bilden, de olika elementens placering, kallas för komposition. Just det, hur du bygger upp bilden är det som på många sätt avgör huruvida det kommer att bli en bra bild eller inte. En tekniskt bra bild kan, trots skärpa, rätt exponering och rätt vitbalans vara extremt tråkig, om du inte har komponerat på ett genomtänkt vis. Bra komposition och ett bra bildseende är ofta det som skiljer en duktig fotograf från någon som bara tar bilder. Det kan ju låta lite nedslående, men som tur var finns det ett par enkla regler som man kan använda sig av för att få hjälp på traven. 

Dessa regler är grundläggande kunskap för att skapa bilder som är intressanta och som får betraktaren att fastna. Det kan låta pretentiöst och överdrivet för den som bara vill fånga sin vardag med sin mobiltelefon. Men grunderna är enkla att lära sig och det kan ju inte skada att även dina snabba mobilbilder blir bättre. Inget säger dessutom att man måste följa dessa regler. I vissa fall mår bilden bäst av att man bryter mot dem, men det kan vi gå in på senare. 

Det finns många saker som kan vara bra att tänka på när du vill ta bättre bilder. Idag är mobilerna så pass bra på att reda ut det rent tekniska att mycket av det som avgör om bilden blir bra eller inte är vad du väljer att peka kameran mot, och varifrån du pekar den. 

Hur du sätter samman bilden, de olika elementens placering, kallas för komposition. Just det, hur du bygger upp bilden är det som på många sätt avgör huruvida det kommer att bli en bra bild eller inte. En tekniskt bra bild kan, trots skärpa, rätt exponering och rätt vitbalans vara extremt tråkig, om du inte har komponerat på ett genomtänkt vis. Bra komposition och ett bra bildseende är ofta det som skiljer en duktig fotograf från någon som bara tar bilder. Det kan ju låta lite nedslående, men som tur var finns det ett par enkla regler som man kan använda sig av för att få hjälp på traven. 

Dessa regler är grundläggande kunskap för att skapa bilder som är intressanta och som får betraktaren att fastna. Det kan låta pretentiöst och överdrivet för den som bara vill fånga sin vardag med sin mobiltelefon. Men grunderna är enkla att lära sig och det kan ju inte skada att även dina snabba mobilbilder blir bättre. Inget säger dessutom att man måste följa dessa regler. I vissa fall mår bilden bäst av att man bryter mot dem, men det kan vi gå in på senare. 

Tredjedelsregeln

Regeln här går ut på att dela upp bilden i tredjedelar, både på längden och höjden. Här kan de flesta kameraappar hjälpa dig genom att lägga på ett rutnät som gör just det här.

Anledningen till att den här funktionen finns är för att kompositionsregeln är så grundläggande. Har du inte möjligheten att lägga på ett rutnät över bilden får du helt enkelt föreställa dig dessa linjer och arbeta utifrån det. Det brukar inte vara något problem. Poängen med tredjedelsregeln är att du ska placera ditt huvudmotiv i någon av skärningspunkterna mellan de linjer som delar upp bilden i tredjedelar. Vilken skärningspunkt du väljer beror så klart på vad motivet är och vad som finns i resten av bilden. Det här gäller oavsett om du fotograferar i stående eller i liggande format. 

Tar du en bild på ett landskap bör du lägga horisonten vid någon av dessa linjer. En landskapsbild med horisonten i mitten är oftast inte spännande. Den kompositionen skapar ingen dynamik i bilden. Vill du ha med en dramatisk himmel, lägg då horisonten vid den lägre tredjedelslinjen. Är det tvärtom marken du vill dra uppmärksamhet till bör du lägga himlen vid den övre linjen. 

Fotograferar du ett porträtt bör du placera ögonen vid den övre tredjedelslinjen. Med ögonen i mitten känns bilden konstig och obalanserad. 

Vissa bilder kan tjäna på att man placerar huvudmotivet i mitten, men då behövs andra hjälpmedel för att skapa ett djup i bilden. 

Ta bort oväsentligt

Ett annat grundläggande tips för att få bilder som står ut mer är att se till att de inte är röriga. Blir det för mycket information i bilden är det svårt att läsa av den och risken finns att betraktaren mest blir förvirrad. Försök därför att hitta en vinkel som ger en lugnare bakgrund, eller som plockar bort en plottrig miljö. Du kanske kan gå närmare för att bara få med det som är relevant? Att rensa i bilden underlättar för betraktaren att se vad du vill visa med din bild. Vill du visa något plottrigt och detaljrikt, ja då ska du så klart göra det, men annars kan det vara en god idé att ta bort sådant som inte tillför något. Ett bra tips här är att hålla koll på alla sina fyra hörn. Det är gärna längs kanterna och i hörnen som det kan smyga sig in saker som man inte lägger märke till när man tar bilden, men som man stör sig på när man ser dem i efterhand. Så kolla hela rutan innan du tar en bild. 

Ingen död yta

En regel som hänger samman med den tidigare om att ta bort sådant som är oväsentligt är tipset om att inte ha för mycket död yta i bilden. Med “död yta” menas delar av bilden där det inte händer något. Det kan ju tyckas gå emot det tidigare tipset där man inte skulle ha en för plottrig bild. En bild med lite tom yta tenderar ju att bli tätare men det är det som är poängen. Död yta kan göra att blicken flackar runt och inte har lika lätt att fästa på motivet. Du kastar också bort mycket utrymme i bilden som du skulle kunna använda till att berätta något. 

Prova en ny vinkel

De allra flesta tar sina bilder ungefär från ansiktshöjd. Det gör att bilden ser ut ganska mycket som många av de som tittar på bilden skulle se motivet om de var där. För att göra din bild mer intressant kan du prova att ta bilden lite mer uppifrån eller nedifrån. Det gör att perspektivet blir ett annat och antagligen mer intressant eftersom det inte är samma vinkel som betraktaren sannolikt hade sett det hela ifrån om han eller hon varit där. Det här är framför allt värt att tänka på när du fotograferar barn eller djur. Fotar du barn blir bilderna nästan alltid bättre om du fotograferar på barnen eller djurens nivå. Att betrakta världen från deras vinkel ger ett perspektiv som inte vi vuxna är vana att uppleva. 

Diagonaler

Diagonala linjer genom bilden kan användas för att leda betraktarens blick till ditt huvudsakliga motiv. De kan också användas som ett sätt för betraktaren att färdas genom bilden. Till exempel kan det vara en väg som går genom bilden, ett vattendrag eller egentligen vad som helst som skapar linjer i bilden. Det är också ett bra sätt att använda hörnen, det vill säga att låta en linje börja i ett hörn och sedan färdas in över bilden. Linjerna skapar en känsla av riktning och skapar ett sug in i bilden. 

Med hjälp av ovanstående tips hoppas jag att du kan börja utforska ditt fotograferande med lite mer eftertanke. Regler är ju ibland, till för att brytas och dessa är inget undantag. Se dem mer som riktlinjer för att ge dig en språngbräda för att tänka nytt och försöka komma ur invanda mönster. Förhoppningsvis blir resultatet att dina bilder blir bättre. Om inte, så blir de kanske annorlunda i alla fall.