Google Svarsbonus

Tips: Appen ger dig gratis betalappar

Den har funnits tillgänglig i andra länder tidigare, men nu kan även vi i Sverige få gratisappar som tack för att svara på undersökningar.

Publicerad Uppdaterad

Det här är inte bara en gratis app, det är faktiskt något bättre än så hur konstigt det än kan låta. Att Google bygger mycket av sin verksamhet på annonsintäkter kommer kanske inte som en överraskning. När du först startar appen Google Svarsbonus får du svara på frågor om dig själv. Det handlar bland annat om kön, ålder och andra uppgifter som gör att Google sedan kan kategorisera dina svar så att de blir attraktiva för de som beställer undersökningar.

Olika undersökningar
Under den tid jag testat appen har jag fått ungefär en undersökning i veckan, med undantag för sommaren då det verkar varit uppehåll. Det finns olika typer av undersökningar och jag har både fått de som handlar om vad jag känner till om ett visst varumärke och sedan även om min egen platshistorik. Eftersom jag aktiverat historiken i Google Maps kan jag se exakt var jag befunnit mig och baserat på den historiken ställer Google Svarsbonus ibland frågor av typen ”Var du på någon av de här ställena?”.

Ett par kronor per undersökning
För de undersökningar jag svarat på hittills har jag fått mellan 50 öre och sju kronor i belöning per undersökningen och skillnaden beror så klart på antalet frågor. Som en grundregel kan man nog hävda att det är ungefär 50 öre i belöning per fråga. Jag märker tydligt detta eftersom ett jakande svar i början av en undersökning ofta gör att man får följdfrågor, medan ett nekande gör att undersökningen tar slut och man får nöja sig med den enda frågan och 50 öre i tillgodohavande på Google Play.