https://www.mobil.se/business/hp-k-per-palm
348923
Sökandet avslutat

HP köper Palm

Palm Pre
Senaste tidens rykteskarusell om Palm har nu fått ett slut. Hewlett Packard har presenterat ett uppköpsbud på handdatorpionjären som sadlat om till smartphones.

Palms drygt 10-åriga historia som självständigt och börsnoterat bolag ser ut att med största sannolikhet få ett slut redan i sommar. HP har presenterat ett uppköpsbud på bolaget. Budets villkor är 5,70 dollar kontant per aktie, vilket värderar bolaget till cirka 1,2 miljarder dollar (motsvarande 8,8 miljarder svenska kronor).

Budnivån kan jämföras med aktiens 12-månaderslägsta på 3,65 dollar samt stängningskursen strax innan budet den 28 april på 4,63 dollar. För de flesta Palm-aktieägare kommer en försäljning till budgivaren HP innebära en realisationsförlust, med tanke på aktiekursens 10-åriga historik ser ut.

Både HP:s och Palms styrelser har ställt sig positiva till budet. Nu väntar godkännande från myndigheter samt att Palms aktieägare skall acceptera budet. HP förväntar sig att affären är genomförd senast 31 juli 2010. Palms nuvarande VD Jon Rubinstein förväntas stanna kvar även efter ett eventuellt uppköp.

I dagsläget erbjuder Hewlett Packard ett fåtal smartphone-modeller med Windows Mobile och fysiska qwerty-tangentbord under varumärket Ipaq. Palm erbjuder smartphone-modellerna Pre och Pixi som bägge använder det egenutvecklade systemet Web OS.