https://www.mobil.se/business/microsoft-ska-k-pa-nokia
390938
Uppköp väntas

"Microsoft ska köpa Nokia"

Microsoft planerar att dela upp Nokia och sedan köpa de delar som är direkt relaterade till mobilproduktion, enligt obekräftade uppgifter.

Det är den vanligtvis välinformerade Eldar Murtazin, som ligger bakom webbplatsen Mobile-review.com, som uppger att han fått information om att Microsoft planerar att köpa upp de mobil-relaterade delarna av Nokia.

Murtazin uppger att hans uppgiftslämnare är samma person som i december tipsade honom om det förestående samarbetet mellan Nokia och Microsoft.

Enligt källan ska uppköpet genomföras i slutet av 2012 eller början av 2013. Innan dess ska Nokia första ha delats upp på ett sådant sätt att Microsoft kan köpa de delar som man kan dra nytta av när det gäller produktion av mobiltelefoner och mobila tjänster. Det skulle även inkludera det Nokia-ägda Navteq som levererar kartor till Nokias navigerings-tjänst Ovi Maps.

Samarbetet med Microsoft har gett upphov till frågor om när Nokia egentligen kommer att kunna få ut de första Windows Phone-mobilerna på marknaden och om de kommer att driva upp snittpriset på telefonerna i Nokias produktportfölj.

Nokia-chefen Stephen Elop försökte bemöta kritiken under en möte med finska journalister i fredags och berättade då att ett av Microsoft huvudargument under förhandlingarna med Nokia var att man snabbt skulle kunna sälja mobiler "till ett mycket lågt pris"

- Vi har blvit övertygade om att vi kommer att kunna göra det mycket snart, sade Elop enligt nyhetsbyrån Reuters.

För närvarande ställer Microsoft höga krav på vilken hårdvara som tillverkare av Windows Phone-mobiler får använda, vilket också lett till relativt dyra mobiler. Från Microsofts sida gör man dock ingen hemlighet av att man kommer sänka kraven och på sikt öppna upp för en ny typ av enklare och billigare mobiler.

Tidigare  har Elop också medgett att uppgörelsen med Microsoft innebär att mycket stora summor tillförs Nokia, enligt webbplatsen Computerworld.com

- Faktum är att värdet som förs över till Nokia ska räknas i miljarder och inte miljoner.