Påverkar inte mobiltelefonerna

Kommentar: 5G-stopp för Huawei skapar tydlig konflikt

Att Huawei stängs ute från den svenska 5G-utbyggnaden innebär att framförallt den politiska spänningen höjs.

Publicerad Uppdaterad

När Huawei stängs ute från 5G-utbyggnad i ett land kommer det knappast som någon chock. Särskilt Huawei själva har ju hunnit få en hel del rutin på beslut av det här slaget och har redan sina svar klara. Samma talepunkter man tvingats upprepa gång på gång de senaste åren. Det handlar om att man är ett globalt bolag, att man ägs av sina anställda och att man inte säger sig dela med sig av information till någon stat, Kina eller någon annan.

Ny attityd

Samtidigt är dagens beslut en tydlig kursändring från Sveriges sida. Tidigare har ansvariga ministrar undvikit att nämna enskilda företag eller stater som säkerhetsrisker utan istället pekat på allmänna risker och att säkerheten och insynen ska höjas oavsett vilka som levererar tekniken. Nu pekar man istället specifikt ut de båda kinesiska leverantörerna ZTE och Huawei och portar dem från att delta i de centrala delarna av nätbygget.

Ny roll

Det som förändrats och gjort att vi hamnat i den här situationen är dels det politiska klimatet och dels rollen som 5G fått och väntas få. Huawei har länge levererat teknik för svenska och andra länders mobilnät utan att det bedömts utgöra någon allvarlig säkerhetsrisk. 

Risken som Huaweis utrustning bedöms utgöra i 5G-näten berör inte de mobiltelefoner eller andra produkter som Huawei säljer eller för den del bolagets teknik i befintliga 4G- eller 3G-nät. Bedömningen handlar istället om att 5G, den nya generationens mobilnät ska bli ett verktyg för att styra allt från bilar till elnät och andra samhällsviktiga funktioner. Det är alltså det tillsammans med den enligt Säpo utökade spionaktiviteten från Kina och andra länder som motiverar förbudet. Möjligheten för utomstående att bedöma riskerna med Huaweis utrustning är givetvis begränsade, men man kan så klart inte utesluta att den kinesiska staten i likhet med säkert många andra stater utnyttjar sina möjligheter att främja det egna landets intressen gentemot andra nationer.

Tvingas byta leverantör

I Post- och Telestyrelsens beslut nämns att vissa av de svenska operatörer som sökt tillstånd att buda i 5G-auktionen har angivit att de tänkt använda teknik från Huawei eller ZTE i centrala delar av sin nätutbyggnad. Beslutet som nu fattats innebär alltså att de måste tänka om. Följderna av beslutet blir även att politiska spänningar globalt intensifieras och att Kina kan komma att agera genom att till exempel försvåra för svenska bolag att handla med landet.