Huawei-undersökning

45 procent tycker AI är skrämmande

Enligt en undersökning som Huawei gjort i Sverige är många svenskar rädda för AI. Huawei lyfter även fram vilka förväntningar svenskarna har på den nya tekniken.

Publicerad Uppdaterad

När Huawei frågade 1000 svenskar om vad de vet och förväntar sig av AI, eller artificiell intelligens var det många som inte kände till vad AI står för och många som tyckte tekniken verkade skrämmande. Huawei har ju tydligt profilerat sig inom AI och frågade även vad människor har för förväntningar på AI och i vilka produkter eller sammanhang man tycker att AI kan komma till nytta.

Hälften känner till AI

47 procent, alltså knappt hälften av de som tillfrågats, uppger att de känner till vad AI är för något. När de sedan får associera är robotar det man mest associerar AI med följt av forskning, teknik och framtid.

På mobilsidan, när AI tar plats i en smartphone vill de tillfrågade ha hjälp med att föra konversationer på främmande språk, hjälpa till att bekanta sig i nya städer eller förklara var användaren befinner sig baserat på en bild av omgivningen. När den här frågan ställts så har panelen fått olika förvalda alternativ att välja bland. 

Mest nytta inom trafik och självkörande bilar

När de tillfrågade får välja fritt så är det dock inte inom mobiltelefoni utan inom trafik som man ser störst nytta av AI. 45 procent ser helst at AI tar plats i bilen, 40 procent i datorn och 39 procent i mobiltelefonen. Det är också inom trafik och självkörande bilar som de tillfrågade ser mest nytta med AI och litar på att tekniken kan klara utan mänsklig inblandning.  När det talas om problem med AI är de största farhågorna att tekniken ska användas i brottsligt syfte, att man kan dyka på säkerhetsproblem och att vi kanske litar för mycket på tekniken.

Huawei inte ensamma

Huawei trycker mycket på att deras senaste telefon Huawei Mate 10 Pro har ett dedikerat AI-chipp, vilket gör att den kan genomföra AI-beräkningar utan att vara uppkopplad, men Huawei är inte ensamma om det här. Även Apple har AI-processor i sina senaste telefoner och även andra tillverkare med Sony som ett tydligt exempel har erbjudit motivigenkänning i kameran och teknik som lär sig användarens användarmönster och anpassar sig efter det, utan att för den skull tala specifikt eller publikt om AI-tekniken som ligger bakom.

Undersökningen har genomförts av Gfk Norm i form av en webbenkät där 1000 svenskar mellan 16 och 100 år har svarat.