Nytt regeringsbeslut

700 MHz-bandet släpps fritt igen

Regeringen har, återigen, beslutat att 700 MHz-bandet ska frigöras för mobiltelefoni. Utbyggnaden kommer att ge bättre 4g-täckning i glesbygd.

Publicerad Uppdaterad

Egentligen skulle allt ha varit klappat och klart nu. Regeringen fattade för flera år sedan beslut om att frekvensbandet kring 700 MHz skulle tömmas på digital-tv, som tack vare förbättrad teknik inte längre behövde så mycket frekvensutrymme, och i början av förra hösten satte Post och Telestyrelsen (PTS) igång en auktion av frekvensbandet. Men regeringen avblåste auktionen. Orsaken var att myndigheten för samhällsberedskap, MSB, börjat oroa sig för vad som händer med utryckningstjänster vid överbelastning i nödsituationer, och förespråkade att 700 MHz-bandet skulle reserveras för ett myndighetsnät i stället. PTS protesterade att man redan tagit höjd för det genom att reservera en del av 700 MHz-bandet som inte ingick i auktionen för ett datanät åt utryckningstjänster. Men regeringen valde att utreda ärendet ytterligare.

MSB nöjda

Nu har saken utretts ett varv till och denna gång säger sig MSB vara nöjda med att utryckninstjänsternas behov tillgodoses. Därmed släpps bandet fritt för mobiltelefoni och PTS beordras återigen att ordna en auktion av frekvensbandet. Det finns också ett EU-beslut om att 700 MHz-bandet ska frigöras för mobiltelefoni i hela EU-området, vilket garanterar ett brett stöd från mobiltillverkarna att använda frekvensen. Operatörerna är också nöjda.

-Vi välkomnar regeringens beslut. Det är helt avgörande att snabbt komma vidare med användningen av 700 MHz-bandet till mobila tjänster för att Sverige ska kunna ta nästa steg i digitaliseringen och därmed undvika en förstärkt digital klyfta mellan stad och landsbygd, säger Hélène Barnekow, vd Telia Sverige.

Fördelaktiga egenskaper

700 MHz har flera välkomna egenskaper som frekvensband för mobiltelefoni. Det är brett nog för 4g-tjänster, och ju lägre frekvens, desto längre räckvidd och mindre problem med inomhusmottagning. Bandet har till och med lägre frekvens än GSM-bandet och 800 MHz-bandet, och tillsammans med dem ger de rätt god kapacitet för snabb mobildata även med längre räckvidd. Dessutom bygger mycket av hastighetsökningen i 4G på att man kan sända över flera frekvensband samtidigt, och då behövs det förstås många frekvensband att sända på.

Post och Telestyrelsen kommer förmodligen att påbörja auktionen i början av hösten och avsluta den till årsskiftet. MSB:s utspel orsakade alltså en försening på drygt ett år av utbyggnaden av 700 MHz-bandet.

Källa