Generativ AI ska hjälpa användarna

AI och utökat samarbete med Google ger Spotify nya funktioner

Generativ AI ska skapa bättre och tryggare lyssningsupplevelser för användarna.

Publicerad Uppdaterad

Google Cloud och Spotify meddelar att man ingår ett utökat strategiskt partnerskap för att förstärka sin expertis inom infrastruktur. Spotify har använt Google Cloud som molnleverantör sedan 2016, och nu kommer man att utforska användningen av Google Clouds AI-verktyg för att förbättra Spotify-plattformen. Det handlar bland annat om att använda stora språkmodeller (LLM) för att utforska bredden av sitt innehållsbibliotek och förstärka metadatan som används för att presentera innehåll. AI ska även användas för att bättre förstå hur användare lyssnar för att på så sätt presentera mer relevant innehåll, samt att AI ska hjälpa till att identifiera potentiellt skadligt innehåll för att skydda användarna.

Man nämner däremot inte när effekterna av detta utökade samarbete kommer att börja påverka Spotifys användare.