Vi blir allt mer mobila

Allt mer trafik i svenska mobilnät – 30 procentig ökning

Pandemin tros ligga bakom att trafiken ökar i svenska mobilnät.

Publicerad Uppdaterad

Post- och telestyrelsens (PTS) har presenterat sin rapport Svensk telekommarknad för det första halvåret 2020, och den visar att vi använder mobilnäten i allt större omfattning. Under det första halvåret ökade datatrafiken i mobilnäten med 31 procent, vilken kan jämföras med en ökning på 23 procent föregående period. Samtidigt ökade antalet trafikminuter i mobilnäten med cirka 11 procent, vilket enligt PTS är den snabbaste ökningstakten på många år.

Enligt PTS beror ökningen troligtvis på att fler har arbetat hemifrån på grund av pandemin. En annan förklaring kan vara att allt fler överger bredbandsanslutningar via det traditionella kopparnätet för att i stället använda mobila lösningar.

För första gången rapporteras det dessutom om registrerad trafik i 5G-nät, men trafiken är än så länge mindre än en hundratusendel av trafiken i 4g-näten.