Industrigrupp: Mindre konkurrens, högre priser

Allt närmare slopade roamingavgifter

EU-parlamentets ITRE-kommitté har röstat igenom borttagningen av roamingavgifter inom EU.

Publicerad Uppdaterad

Från och med den 15 december 2015 kan roamingavgifter inom EU helt slopas, detta efter att EU-parlamentets arbetsgrupp för industri, forskning och energi (ITRE) på tisdagen röstat igenom införandet av det nya så kallade Telekompaketet, ramverket för regleringen av telekomsektorn inom EU. 

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att roamingavgifter tas bort för röstsamtal, sms och data. Man ska alltså kunna använda sin telefon som hemma utan extraavgifter i hela EU. Arbetsgruppen kräver samtidigt att EU-kommissionen tar fram riktlinjer för undantagsfall då en operatör ska ha rätt att ta ut roamingavgifter, detta för att skydda operatörer från ”onormal eller otillbörlig användning av roamingtjänster på privatkundsmarknaden”.

EU-parlamentet ska rösta om Telekompaketet den 2-3 april.

Mindre operatörer varnar för minskad konkurrens och högre priser
Den nya lagstiftningen sägs gynna stora operatörer och på sikt missgynna såväl mindre operatörer som konsumenter, menar samtidigt en grupp av mobiloperatörer där bland annat operatören Tre ingår.

– Den här koalitionen delar helt och hålet målet om att slopa mobila roamingavgifter för användare inom Europeiska Unionen. Men sista versionen av lagtexten som föreslås av EU-parlamentet hindrar operatörer som är för konkurrens att erbjuda attraktiva ”roama som hemma”–paket till EU-konsumenter och innebär betydande risker att förvränga marknaden till förmån för de största operatörerna, skriver The Roaming Coalition. Om lagtexten röstas igenom i nuvarande form kommer det sannolikt leda till att dynamiska mindre aktörer försvinner […].

Med endast större aktörer kvar ökar risken att priserna stiger, enligt den här gruppen operatörer.

Ett viktigt underliggande problem har med grossistpriser (det maxpriset som hemoperatören betalar en operatör i utlandet när hemoperatörens kunden roamar i deras nät) att göra, eftersom dessa inte behandlas i den föreslagna reformen. Grossistpriser måste sänkas, skriver koalitionen.

Förbjudet blockera tredjepartstjänster
Den föreslagna lagstiftningen innefattar även strikta regler som förbjuder internetleverantörer att försämra eller blockera tredjepartstjänster som exempelvis Skype.