Var med och skapade Google Maps för 15 år sedan

Allt som är fel med Google Maps-appen idag enligt tidigare Google-designer

Designern Elizabeth Laraki visar den nuvarande Google Maps-appen här till vänster och föreslår en förenkling av designen för bättre användbarhet enligt hennes egen skiss till höger.

Googles nya design av Google Maps har startat en proteststorm där den nya färgsättningen får mycket kritik.

Elizabeth Laraki var en av de designers som för 15 år sedan var med och designade Google Maps. Även hon är skeptisk till den nya färgpaletten i appen och beskriver den som kallare, mindre exakt och mindre mänsklig än den tidigare. Det är dock inte allt som enligt henne är dåligt med Google Maps och trots att hon fortfarande använder appen varje dag har hon många synpunkter på vad som skulle kunna förbättras.

Hennes främsta kritik handlar om att Google Maps-appen tappat i användbarhet och det på flera sätt. I en lång redogörelse på X, tidigare Twitter, så går hon igenom vad som borde förbättras. Förändringen av färgpaletten är Elizabeth Laraki inte bara negativ till. Hon tycker att vägar, trafik och stigar syns bättre nu. Å andra sidan anser hon att färgerna för vatten, parker och obebyggda områden lätta flyter ihop.

Tre förslag till förbättring

Laraki sammanfattar sina huvudsakliga förslag till ändring i de tre punkterna att dramatiskt förenkla designen, prioritera kartans synlighet och dölja gamla och sällan använda funktioner. I den nuvarande designen visar hon att det finns 11 olika funktioner som placerats i appen så att de ligger över och döljer själva kartan. 

“2007 var jag en av två designers med ansvar för Google Maps. Redan då var användarupplevelsen lidande av att nya funktioner hade kilats in i gränssnittet och en upprensning var nödvändig.”

Med dagens design anser Elizabeth Laraki att en ny upprensning är nödvändig.