Dyrare marknadsföra appar

Allt tuffare bli topp-app i App Store

Bild: Cristiano Betta

Det har blivit både dyrare och mindre effektivt att marknadsföra appar i Apples App Store.

Publicerad Uppdaterad

Att hamna bland topp-tio-apparna i en appbutik och därmed generera ännu fler nedladdningar är många apputvecklares ambition. Det är samtidigt sällan något som händer av sig självt. Det är nämligen få appar som klarar av att rent organiskt, det vill säga utan att investera i marknadsföring, hamna i topplistorna i Apple App Store, enligt Trademob, som jämfört cost per install – kostnad per installation, CPI – i App Store internationellt. 

Trademob, som tillhandahåller en plattform för programmatisk appmarknadsföring, finner vidare att kostnaden per installtion rusat iväg senaste året samtidigt som antalet organiska installationer per marknadsförd installation minskat. 

I klarspråk betyder det att marknadsföringen av appar under senaste året blev dyrare och gav samtidigt sämre effekt.

I Tyskland ökade CPI som mest, med hela 120 procent, till 0,44 euro (cirka 4,1 kronor) för spelappar och med 80 procent till 0,81 euro (cirka 7,6 euro) för övriga appar. För varje ”köpt” installation av en spelapp genererades vidare i snitt 0,9 organisk installation och 0,6 installation för övriga appar, globalt under 2014. Det motsvarar en minskning jämfört med 2013 då motsvarande siffror var 1,0 respektive 0,65. 

Så många nedladdningar krävs för att hamna i topp-tio
Antalet nedladdningar som krävs för att hamna i topp-tio ökade samtidigt under 2014 jämfört med 2013. I USA krävdes för första gången över 100 000 nedladdningar under 72 timmar, vilket motsvarar en 25-procentig ökning jämfört med 2013. Motsvarande siffror i Tyskland, Frankrike och Italien är 16 500 respektive 14 000 och 12 000. Storbritannien, där 26 000 nedladdningar gav en plats bland topp-tio appar 2014, är enda landet i jämförelsestudien där siffran är oförändrad om man jämför 2013 och 2014.

Kritiskt med de första 48 timmarna
För att uppnå en rankning bland topp-tio appar krävs att appen installeras många gånger under de första 48 timmarna, enligt Trademob. Andra faktorer är bland annat typen av app, dess kvalitet samt hur många som redan installerat den. Recensioner och betyg vägs nämligen också in i rankningen. 

I och med att en rankning bland toppapparna genererar fler nedladdningar kan det trots allt vara motiverat att investera i appmarknadsföring för att uppnå detta resultat. En app med en befintlig användarbas, bra recensioner och bra betyg har där en större chans att lyckas med sin marknadsföring.

Källa