https://www.mobil.se/nyheter/apple-tar-patent-pa-metod-for-att-mata-blodsocker
565772
Nyheter
Inte bara rykten

Apple tar patent på metod för att mäta blodsocker

Rykten om att Apple Watch ska lanseras i en version med sensorer som kan mäta användarnas blodsocker har cirkulerat med jämna mellanrum. Och nu har Apple tilldelats ett patent på just en sådan lösning.

Med wearable tech-enheternas intåg på marknaden har det utan tvekan blivit enklare att hålla koll på vissa aspekter av sin hälsa. När det gäller Apple Watch, så har det under de senaste åren dessutom dykt upp diverse rykten som gjort gällande att man planerat mängder av nya hälsosensorer. Det har till och med sagts att tidigare versioner av Apple Watch egentligen skulle ha haft ett avsevärt större hälsofokus, men att teknologin inte visat sig vara redo. En av de funktioner som varit på tapeten är möjligheten att mäta blodsockernivån med klockan på ett icke-invasivt manér, det vill säga utan att behöva sticka hål på huden för att analysera blodet. En sådan sensor är förmodligen fortfarande långt borta, men Apple har nu åtminstone fått patent på just sådan sensorteknologi. 

Mäter med ljus

I patentet beskrivs en metod som bygger på ett optiskt system. Genom att mäta hur ljus absorberas av substanser och vilka våglängder som därefter avges, så ska man kunna avgöra exempelvis sockerhalten i blodet. Det bör påpekas att liknande teknologi med infrarött ljus har testats i vården, men inte givit tillfredsställande resultat. Huruvida Apple har någon lösning på de problem som man tidigare stött på vid liknande försök återstår att se. Och huruvida den teknologin sedan blir godkänd av myndigheterna och letar sig ut i en konsumentprodukt är svårt att sia om. Men patentet visar ändå att Apple är seriöst intresserade av en dylik lösning.