Fritt fram för Iphone 6 i Kina

Apple vann designstrid mot kinesiska Baili

Lika som bär? Det tycker inte den kinesiska domstol, som nu avgjort dispyten mellan Baili och Apple.

En kinesisk domstol har fastställt att Apples Iphone 6 och 6 Plus inte inkräktar på designpatent som tillhör den lokala telefontillverkaren Baili Marketing. Därmed är det fritt fram för Apple att sälja telefonmodellerna i Kina även fortsättningsvis.

Publicerad Uppdaterad

Den Shenzhen-baserade kinesiska mobiltillverkaren Baili Marketing stämde för en tid sedan Apple, då man ansåg att telefonmodellerna Iphone 6 och 6 Plus inkräktade på designpatent som man beviljats. Men nu har en domstol i Peking avgjort ärendet till Apples fördel. Domstolen konstaterar att påståendena om designstöld saknar grund och att det är mycket lätt för konsumenterna att se skillnad på Apples Iphone 6-modeller och Bailis smartphonemodell 100C. 

Viktig vinst för Apple
Vinsten i patentstriden är mycket viktig för Apple, skriver Wall Street Journal. Detta framförallt då Apple haft stora problem med konkurrensen från budgetmärken på den kinesiska marknaden, något som skulle påverkas ytterligare av ett säljstopp för de förhållandevis billiga enheterna Iphone 6 och 6 Plus. 
Shenzhen Baili hävdar dock att striden ingalunda är över och att man kommer att överklaga domen.