Försäljningen dyker

Apples Vision Pro in på vikande headsetmarknad – finns för få användningsområden

Försäljningen av headset vek under 2023 visar nya siffror som sammanfattar försäljningen under året. Det handlar framförallt om att Meta fått se sin försäljning dyka.

Apple släppte sin Vision Pro till försäljning först i februari i år, vilket gör att de inte är en del av dessa siffror. Apples tar sig dock in på en marknad som ser stora utmaningar. Det analysföretaget Counterpoint Research anger som orsak till försäljningsnedgången är framförallt bristen på användningsområden vid sidan av spel. Men det finns även andra utmaningar för tillverkare som Apple, Sony och Meta. 

Meta och deras Quest 3 dominerade marknaden men tapade främst på grund av Sonys lansering av Playstation VR2. Enligt analysföretaget hade marknaden som helhet minskat betydligt mer om det inte varit för dessa två produkter.

Idag är framförallt spel det som dominerar när vi tittar på användningsområden och en förhoppning från branschen är att Apples intåg på marknaden kan skynda på innehållsproduktionen för den här produktkategorin. Apple har enligt tidigare uppgifter sett en betydande andel köpare som lämnat tillbaka sina Vision Pro och Counterpoint Research lyfter fram obekväma headset och illamående vid längre tids användning som utmaningar för branschen som helhet.

Counterpoint Research tror trots Apples intåg på scenen på en svag utveckling för produktkategorin som helhet.