https://www.mobil.se/nyheter/bast-mobiltackning-i-sveriges-storstader-telia-och-tre-delar-pa-segern
566845
Nyheter
Stockholm, Göteborg, Malmö: Tele2 sist i alla städer

Bäst mobiltäckning i Sveriges storstäder: Telia och Tre delar seger

Foto: Kid Clutch/Flickr
När man jämför täckningen i Stockholm, Göteborg och Malmö är det Telia och Tre som är bäst medan Tele2 tar sistaplatsen i alla tre städer. Undersökningsföretaget Tutela har mätt både nedladdningshastighet och nätkvalitet med hjälp av riktiga mobilanvändare.

Det är analysföretaget Tutela som gjort en djupdykning i en rapport Mobil tidigare rapporterat om. Det handlar om data man samlat in från verkliga mobilanvändare i Sverige och resten av världen och utifrån de siffrorna får vi faktiska uppgifter om hur respektive operatör faktiskt presterar.

Mäter nedladdning och nätkvalitet

När man tittar på de tre största städerna i Sverige är det Stockholmarna som har den bästa täckningen. När Tutela utvärderar täckning så har de flera olika sätt att utvärdera. Dels presenteras genomsnittlig nedladdningshastighet via 3G och 4G och utöver det utvärderas nätens kvalitet där man mäter om det lever upp till det som krävs för grundläggande användning som chattappar, e-post och webbsurfande samt i ett nästa steg även mer krävande applikationer som videostreaming i hd och videosamtal.

Stockholm bäst

Bland de tre stora städerna i Sverige visar Stockholm be bästa värdena. Det är Telia som har den snabbaste nedladdningshastigheten i de mätningar som gjorts i Stockholm och Telenor ligger strax efter. Lägre i hastighet placerar sig Tre och Tele2 och rangordningen när det gäller kvalitetspoängen är densamma med Telia i topp och Tele2 på sistaplatsen bland de fyra.

Tele2 genomgående sämst

Trots att Tele2 genomgående placerar sig i sist i alla mätningar i de svenska storstäderna poängterar man på Tutela att värdena är respektabla och inte ska ses som dåliga trots att Tele2 i Stockholm har en genomsnittlig nedladdningshastighet som är ungefär hälften av den som Telia, som är bäst i klassen, har där. Det här kan förklaras av att kvalitetssiffran fortfarande visar att Tele2 i 81,8 procent av mättillfällena klarar hd-video och i 16,6 procent av fallen endast mer grundläggande funktioner. Det innebär alltså att det bara är i 1,6 procent av mätningarna som Tele2 misslyckas och det betecknar Tutela fortfarande som ett bra resultat.

Tre bäst i Göteborg

Att den uppmätta medelhastigheten för nedladdningar inte nödvändigtvis medför bästa kvalitetspoäng visas i Göteborg där Tre får högst poäng även om de har  betydligt lägre medelhastighet för nedladdningar än Telia. Skillnaden i kvalitetspoäng mellan Tre och Telia var endast 1,1 procent vilket visar hur väl Tre, Telenor och Telia presterar i Göteborg medan Tele2 har en märkbart sämre siffra.

Malmö: Tre bäst, Telia snabbast

Även i Malmö har Tre fått de bästa siffrorna för konstant kvalitet i nätet medan Telia visar de högsta nedladdningshastigheterna. Siffrorna för Malmö visar att staden har de sämsta siffrorna när man jämför de 13 nordiska städer som Tutela inkluderar i mätningen. Undersökningen visar också att Malmöborna är flitigare användare av wi-fi än både Stockholmare och Göteborgare vilket gör kraven på högpresterande mobilnät mindre viktiga även om näten i Malmö fortfarande håller en hög kvalitet när man tittar på siffrorna. 

Jämfört med de övriga nordiska länder som testats placerade sig de svenska storstäderna i botten medan norska storstäder med Oslo i topp tar hem de fyra första placeringarna på listan med både högre kvalitet och snabbare medelhastighet på nedladdningar än övriga städer.