Nedräkningen har börjat

Då kommer Threads till EU

Nu har nedräkningen börjat, och den pekar på en lansering av Threads inom EU.

I juli lanserade Meta sin X/Twitter-konkurrent Threads i bland annat USA och England. Däremot blev det inte någon lansering för länderna inom EU, eftersom Threads inte uppfyllde de säkerhetsregler som finns inom regelverket för Digital Markets Act (DMA).

Nu verkar dock som att Meta förbereder att lansera Threads i någon form inom EU. Man har startar en nedräkning som kommer att nå noll den 14 december och den visas enbart för personer som befinner sig i EU-länder som hittills inte har tillgång till tjänsten. Meta har dock inte själva sagt något om saken, så för tillfället är det bara en rimlig spekulation att det handlar om en EU-lansering. Hur de har löst problemen med DMA och vilka länder som kommer att omfattas är något som återstår att se.