Bättre uppkoppling när du reser

De ska ordna bättre uppkoppling på svenska tåg

PTS har nu bestämt vilka som blir de första att få bidrag för att ge bättre uppkoppling på tåg.

Publicerad Uppdaterad

För ett drygt år sedan publicerade Post- och telestyrelsen (PTS) en rapport som specificerade vad man ansåg behövde göras för att ge förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg. Regeringen beslutade sedan om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik, och nu har PTS beslutat om det första praktiska steget i arbetet – vilka aktörer som får bidrag och vad de ska göra.

Arbetet kommer bland annat att omfatta etablering av siteinstallationer i servicetunnlar och anslutningar mot Trafikverkets kabelinfrastruktur. Det handlar dessutom inte om bättre uppkoppling för kunder i sig, utan om så kallad passiv utrustning som är grundutrustningen som behövs för att mobiloperatörer ska kunna få in mobiltäckningen i tunnlarna.

Till att börja med är det Botniabanan som står i centrum då Telia tilldelas stöd för att skapa infrastruktur i Åskotts- och Namntallstunneln, medan Net4Mobility tilldelas stöd för att etablera motsvarande infrastruktur i Björnböletunneln.

Den totala summan som PTS tilldelar arbetet uppgår till 22,5 miljoner kronor.