Forskning

Depressiondiagnos via telefoner

Ett gäng forskare i USA utvecklar ett sätt att se om du kan lida av depression genom din telefon.

Publicerad Uppdaterad

Depression är en av de vanligaste mentalsjukdomarna i världen, Sverige inkluderat. En fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor i Sverige ska någon gång under sitt liv uppleva tillståndet. En studie gjord av forskare på Northwestern University, Illinois i USA visar dock att det kan vara möjligt att diagnostisera depression via telefonen.

Verktyget för studien var Purple Robot, en app till Android som forskarna utvecklade själva. Appen följde hur långt deltagarna rörde sig och hur lång tid det tog för dem att ta sig mellan olika platser. Den kollade även hur ofta och hur länge de använde sina telefoner.

Totalt deltog 40 personer, varav 28 inte togs med på grund av otillräckligt med data från telefonernas sensorer. Forskarna lät deltagarna först fylla i en depressionsenkät för att sedan kunna jämföra resultaten från enkäten med resultaten från Purple Frog. 

Appen lyckades ofta pricka rätt på vilka deltagare som kunde lida av depression. Genom data för hur ofta personer var på olika platser lyckades appen pricka visa med 87 procents pricksäkerhet vilka som led av symptom för depression. Hur ofta och hur länge deltagare använde sina telefoner lyckades till stor grad påvisa vilka deltagarna som hade fler symptom för depression. Appen visade med 74 procents säkerhet vilka som led av symptom beroende på hur länge de använde sina telefoner. I det syftet kunde forskarna dock inte avgöra vilka funktioner eller appar på telefonen som deltagarna hade använt, vilket man menar kan vara avgörande i att avgöra om de faktiskt har symptomen eller inte.

Det begränsade antalet deltagare gör tyvärr att konkreta slutsatser inte kan dras från resultaten. Forskarna ska enligt en intervju med The Verge vara i fart med att hitta 120 personer som vill delta i en ny studie. I nästa studie menar man att deltagarna innan studien utförs tydligare ska definieras efter vilka andra faktorer som spelar in i deltagarnas beteende. Exempelvis skulle det kunna gälla någon som jobbar hemifrån och använder telefonen i arbetssyfte. Personen kan då tolkas som deprimerad utan den data som behövs för att egentligen dra den slutsatsen.

Källa