Efter allt för många incidenter

Elsäkerhetsverket granskar USB-laddare

Nu ska Elsäkerhetsverket ta itu på allvar med problemen med USB-laddare som är osäkra.

Den svenska myndigheten ska en gång för alla utreda vilka faror som föreligger och huruvida produkterna uppfyller säkerhetskraven.

Publicerad Uppdaterad

USB-laddare, och då kanske i synnerhet mobilladdare från tredjepartstillverkare, är någonting man tyvärr nästan automatiskt associerar med nyhetsrapporter om överhettning och elchocker. Mängder av anmälningar av just sådana incidenter har också inkommit till den svenska myndigheten Elsäkerhetsverket, som nu tycker att det är dags att syna produktsegmentet i sömmarna rejält. Därför inleder man nu en stor granskning av produkterna, där man dels ska försöka ta reda på vilka risker som finns med dem, dels ska utröna huruvida de enskilda produkterna verkligen följer de riktlinjer och säkerhetskrav som finns.

”Vi sätter ofta försäljningsförbud på enstaka laddare, men för att få en större effekt av vår marknadskontroll och öka kunskapen i samhället, ser vi att en djupare utredning är nödvändig” säger projektledaren Mikael Carlson, som är inspektör vid Elsäkerhetsverket. Granskningen är tänkt att vara klar i juni, då man också ska publicera resultaten av den.