Återvinna istället för att utvinna

Elskrot bättre än att utvinna mer metall

Återvinning ska ge större tillgång till bland annat sällsynta metaller.

Publicerad Uppdaterad

Vi måste bli bättre på att tillvarata sällsynta metaller ut befintligt elskrot än att utvinna dem ur jorden. Det säger Elizabeth Ratcliffe från Royal Society of Chemistry (RSC), som publicerat en rapport som slår fast att det behövs en cirkulär ekonomi med återvinning istället för att utvinna mer metall från jorden.

Till BBC säger Ratcliffe bland annat att ”Det är inte hållbart att utvinna kritiska metaller för att tillverka ny teknik. I stället måste vi snabbt bli bättre på att återvinna de metaller som finns i elskrot.”

”Samtidigt som jorden håller på att dräneras på sällsynta jordartsmetaller har många av oss dem lagrade i våra hem – i mobiltelefoner och datorer vi inte längre använder”, säger Ratcliffe.

Enligt rapporten håller många av de sällsynta metaller som behövs för modern teknik på att ta slut, vilket inte bara riskerar att utarma miljön utan även får priserna på metallerna att skjuta i höjden. Till exempel har priset på litium, som en är viktigt komponent vid batteritillverkning, ökat med nästan 500 procent mellan 2021 och 2022.

Samtidigt ökar mängden elektronik som bara ligger hemma och skräpar, enligt forskarrapporten är det mindre än 20 procent som samlas in och återvinns samtidigt som berget av elskrot växer med nästan två miljoner ton varje år.

Att satsa på återvinning och miljövänligare tillverkning kan dessutom komma att bli ett allt större försäljningsargument. En undersökning som RSC gjort med 10000 svarande i tio länder visar att 60 procent är beredda att byta till en konkurrerande tillverkare om deras produkter tillverkas på ett miljömässigt mer hållbart sätt.

Källa