Överens om fri användning

Ett steg närmare fri roaming i EU

EU har kommit ett steg närmare fri mobilroaming i och med en överenskommelse mellan medlemsländerna om "fair use".

Publicerad Uppdaterad

EU har sedan många år haft ett långsiktigt mål att ha fri roaming inom unionen, det vill säga att du ska kunna ringa och surfa utomlands till samma pris och med samma pott som hemma. Efter många år med successivt sänkta pristak siktar man nu på att införa fri roaming nästa år. Fortfarande finns det frågor att lösa, men nu är en av dem klubbad.

Det handlar om så kallad "fair use", där flera operatörer ville kunna sätta ett rätt lågt tak på hur mycket data man fick använda utomlands innan hastigheten stryps. Enligt överenskommelsen som EU-länderna godkänt ska det inte finnas något annat tak än rätt till en spärr mot missbruk av tjänsten av den typ som till exempel de flesta svenska operatörer har i dag.

Den enda frågan som nu återstår att lösa är att reglera vilket pris operatörerna kan ta betalt av varandra för att en annan operatörs kunder använder deras nät. Här är operatörerna, EU-kommissionen och Europaparlamentet fortfarande inte överens.

Anledningen till att avskaffandet av roamingavgifter är en så snårig fråga är att du, när du är utomlands, inte är kund till den som tar betalt. Det är i stället ett avtal mellan operatörerna. För den operatör du använder finns då inget större incitament att hålla priserna nere, då du inte kommer att sluta vara deras kund om det blir för dyrt. Samtidigt måste förstås operatörerna kunna få ersättning för kostnaderna av att ha användare av datatrafik och samtal i deras nät som inte är deras kunder, och det har hittills visat sig svårt att komma överens om vad som är rimliga kostnader här, som samtidigt inte riskerar att snedvrida konkurrensen till större operatörers fördel.

Källa