Ett steg närmare standard

EU enas om USB-C som laddstandard

Nu återstår bara att EU-parlamentet ska rösta för standardiseringen.

Publicerad Uppdaterad

Medlemsländerna i EU har nu enats om kravet på att usb C ska vara den enda standarden för att ladda mobil hemelektronik. Därmed går det att inleda de slutliga kompromissförhandlingarna med EU-parlamentet, som sedan kommer att rösta om standardiseringen ska genomföras. Om EU-parlamentet röstar för ett sådant genomförande kommer tillverkare av mobil hemelektronik att ha 24 månader på sig att förbereda inför skiftet. EU-kommissionens arbetar för att de nya reglerna kan kunna träda i kraft tidigt år 2024.

För de flesta tillverkare innebär beslutet inte några större skillnader då en majoritet redan använder usb C för att ladda enheter. Det stora undantaget är Apple som fortfarande använder Lightning för en majoritet av sina enheter, vilket måste ändras om EU röstar igenom standardiseringen.

Apple har redan tidigare under arbetet protesterat mot förslaget med hänvisning till att gemensam standard skulle förhindra innovation för nya tekniker, men de har ännu inte fått något gehör för sina protester.

Källa