Mer mobildata

EU frigör 700 MHz-bandet

EU har kommit överens om att radiofrekvensbandet 700 MHz ska användas till mobilnät. Detta krockar delvis med ett färskt svenskt beslut.

Publicerad Uppdaterad

EU-kommissionen har fattat ett beslut som ratificeras av EU-länderna nästa vecka om att 700 MHz-bandet ska frigöras och reserveras för mobiltrafik över hela EU-området. Om ett frekvensband används i så många länder samtidigt blir det förstås mer intressant för tillverkare av trådlös kommunikationsutrustning att stödja bandet i dag.

I dag används bandet huvudsakligen för marksänd TV, men digitaliseringen av TV-nätet har gjort sändningarna mer utrymmessnåla och mindre frekvensutrymme behövs. Medlemsländerna förbinder sig att frigöra bandet senast 2020, om inte särskilda omständigheter råder, då man kan få ytterligare några år på sig.

Sverige har redan mer eller mindre frigjort bandet, och en auktion för att sälja licenser till operatörer påbörjades i början av hösten. Denna auktion avbröts dock mitt i. Anledningen var att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansåg att bandet borde reserveras för att ge samhällsviktiga funktioner som polis, sjukvård och brandkår ett eget datanät med hög kapacitet. Post och Telestyrelsen reserverade ett mindre frekvensband för detta ändamål, men under hösten fick man order om att avbryta auktionen av regeringen och utreda vidare, med hänvisning till ändrade bedömningar av säkerhetsläget.

Frågan är nu hur detta kommer att gå ihop med EU:s beslut. Å ena sidan har man ju i princip redan frigjort bandet och planerar att använda det till mobildata, å andra sidan knappast gjort det tillgängligt på det sätt som EU avser. 2020 är hursomhelst rätt mycket tid att utreda på när processen kommit så långt, och det troligaste är att man hittar en lösning för ett samhällsnät tills dess som behöver lite eller inget av 700 MHz-bandet reserverat så att det kan frigöras för kommersiella syften enligt EU:s direktiv.

Källa