Som på den gamla goda tiden

EU kan införa krav på utbytbara batterier

EU spänner blicken i batterihanteringen inklusive batteribyten.

Publicerad Uppdaterad

EU håller på att arbeta med vad som kan bli ett nytt regelverk som primärt omfattar batterier för mobiltelefoner och liknande enheter. Regelverket omfattar alla typer av batterier som säljs i EU, vilket inkluderar batterier som används i elektroniska enheter, industribatterier, bilbatterier och batterier som används i tvåhjulingar och elfordon. 

Den omfattar också att tillverkare måste utforma sina enheter på ett sådant sätt att deras batterier enkelt kan bytas ut, antingen genom att ta bort en batterilucka eller att skruvarna för att skruva isär mobilen och komma åt batteriet är lättillgängliga.

De nya reglerna väntar på godkännande från Europeiska rådet och Europaparlamentet. Om de genomförs kan de komma att erbjuda stora utmaningar för bland annat mobiltillverkare, både när det handlar om att kunna uppfylla reglerna utan att ge avkall på vad kunderna förväntar sig av IP-klassificering och batterikapacitet.

Källa