Europeisk sökmotor under utveckling

EU-kommissionen finansierar öppen sökmotor

Med en öppen sökmotor vill EU bidra till Europas digitala suveränitet.

Publicerad Uppdaterad

EU-kommissionen har beslutat sig för att bidra med 8,5 miljarder euro för att finansiera utvecklingen av en ny sökmotor i form av ett projekt som går under namnet OpenWebSearch.EU. Totalt är det fjorton olika forskningsinstitutioner från sju länder som under de kommande tre åren som ska utveckla kärnan som går under benämningen European Open Web Index (OWI), som sedan ska ligga till grund för den nya sökmotorn.

Michael Granitzer från University Passau samt Open Search Foundation, är projekt-koordinator för projektet och säger i ett uttalande att "Fri, öppen och opartisk tillgång till information - vi har förlorat dessa grundläggande principer när det handlar om sökning på webben och måste snabbt återställa dem. Därför kommer vi att skapa en öppen europeisk infrastruktur för internetsökning, baserad på europeiska värderingar och jurisdiktion."

Det finns ännu ingen officiell information om när sökmotorn kan komma att bli aktuell för användning, men troligtvis blir det inte förrän tidigast 2026.

Källa