1
1
https://www.mobil.se/nyheter/eu-rostade-for-hardare-krav-pa-mobilreparation
569586
Nyheter
falskt
Enklare reparationer och bättre återvinning

Eu röstade för hårdare krav på mobilreparation

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/mobile-phone-scrap.jpg?itok=gHmCZjIX', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/mobile-phone-scrap.jpg?itok=WMxQC4AO', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/mobile-phone-scrap.jpg', w: 950, h: 561, title: ' ' },]
EU vill införa hårdare regler för reparationer och återvinning av bland annat mobiltelefoner.

Efter en omröstning har Europaparlamentet godkänt rekommendationer ska komma att tvinga bland annat tillverkare av mobiltelefoner att göra det enklare att reparera sina produkter för att minska mängden elektroniskt avfall. Nu ska en kommission skapa en lagstiftning som ger användarna rätten att få elektroniska varor reparerade. Det ska dessutom införas ett ökat stöd för återförsäljningsmarknader och ett stopp för metoder som förkortar livslängden för konsumentenheter, däribland mobiltelefoner.

EU vill även genomföra att marknadsförings- och reklamregler ska ändras för att klargöra de miljöpåståenden som görs, nya direktiv för avfallshantering samt ett avlägsnande av lagliga hinder som förhindrar reparation, återanvändning eller återförsäljning av enheter.

Ytterligare ett steg för att minska mängden elektroniskt skräp är krav på antagande av en gemensam laddare för enheter, något som kan komma att drabba Apple om kravet går igenom.

Ämnen