Apple under lupp

EU utreder Apple igen

Apples beslut att plocka bort webbapplikationer inom EU ska undersökas.

Turerna mellan Apple och EU fortsätter och Apple hamnar nu under ytterligare en undersökning från EU. Bakgrundshistorien är att EU:s införande av rättsakten om digitala marknader (DMA) bland annat omfattar att Apple måste öppna upp för att utvecklare ska kunna använda andra webbmotorer än Apples egna. Som ett led i att följa DMA har Apple valt att inom EU fullständigt plocka bort stöder för så kallade PWA eller Progressive Web Apps där hemsidor kan fås att agera som appar. 

Enligt Apple är anledningen till beslutet att följa DMA men bibehålla säkerheten då man anser att beslutet att tillåta andra webbmotorer är en säkerhetsrisk. Nu rapporterar publikationen Financial Times att EU har för avsikt att undersöka om beslutet att avlägsna stöder för webbappar strider mot DMA och att man har skickat uppmaningar till Apple och utvecklare att tillhandahålla mer information för att hjälpa till med utvärderingen.