Nya regler kan vara på gång från EU

EU vill minska teknikjättarnas makt

Mer rättvis konkurrens och mer makt åt användarna om EU får bestämma.

Publicerad Uppdaterad

Ökad flexibilitet och fler valmöjligheter för användarna, och mindre konkurrenshämmande makt åt teknikjättar. Det kan bli resultatet om EU lyckas genomdriva Digital Markets Act (DMA) under 2023.

Rent konkret skulle DMA kunna innebära att exempelvis Apple måste göra det möjligt att hämta och installera appar från andra källor än App Store på Iphone och Ipads, samt tillåta andra externa betalningsmetoder. Företagen ska inte heller få utnyttja marknadsövertag eller sina plattformar för att prioritera egna tjänster, utan sådan konkurrens måste ske på lika villkor.

Dominerande meddelandetjänster ska kunna tvingas att tillåta mindre aktörer att använda deras kommunikationsprotokoll så att tjänsterna kan ”prata” med varandra.

Dessutom ska användare ha rätten att kunna avinstallera appar som medföljer när de köper mobiler. Företag ska inte heller få använda användares personliga data för annonseringssyften om inte användaren uttryckligen tillåtit det. 

DMA skulle omfatta det som EU kallar för ”gatekeepers” på grund av sin dominans, vilket kräver att ett företag har ett börsvärde på minst 75 miljarder euro samt en plattform eller app med minst 45 miljoner månatliga användare. Till den grupper här exempelvis Apple, Google, Meta, Microsoft och Amazon. 

Om ett företag inte följer reglerna kommer de att riskera böter på upp till 10 procent av den globala omsättningen under föregående räkenskapsår, och om de inte genomför förändringar så att de börjar följa reglerna kan böterna utökas till 20 procent av omsättningen. 

Digital Markets Act kan komma att träda i kraft under våren 2023.