När verkligheten inte är som på kartan

Fel i operatörernas täckningskartor – stämmer inte med verkligheten

PTS anser att operatörernas täckningskartor måste bli bättre.

Publicerad Uppdaterad

Med hjälp av stickprovskontroller har Post- och telestyrelsen (PTS) undersökt operatörernas täckningskartor och hur väl de stämmer överens med verkligheten. Undersökningen visar att det finns skillnader mellan operatörernas redovisade och den uppmätta täckningen. 

Mätningarna har gjort på 52 platser i 17 olika områden i Sverige och uppvisade i en del fall stora skillnader mellan vad som redovisas på operatörernas hemsidor och de faktiska mätningarna. Främst handlade det om att det inte fanns någon täckning alls, där kartorna visade att det borde finnas. Enligt PTS mätningar är Telia den som hade stört skillnader mellan karta och verklighet, men alla operatörer hade avvikelser.

I ett pressmeddelande säger Magnus Leijel, chef PTS enhet för spektrumtillsyn, att ”Mobiltäckningen är generellt sett mycket god i Sverige. Den här rapporten beskriver endast hur väl operatörernas täckningskartor stämmer överens med den uppmätta täckningen i besökta områden. Man måste därför vara försiktig med vilka slutsatser man kan dra utifrån rapporten.”

”En täckningskarta bygger på beräkningar och kan aldrig fullt ut motsvara verklig täckning, men är skillnaderna stora finns det anledning för operatören att fundera över hur de tas fram,” säger Leijel.

Nu föreslår PTS en förnyad samsyn för hur täckningskartor presenteras, så att det kan göras på vad man kallar ett verklighetsnära och jämförbart sätt. Detta inte minst för att kunder lättare ska kunna jämföra olika operatörer på ett lätt och relevant sätt.

Källa