Halvledarbrister

Flera år kvar av halvledarbrist

Enligt branschkunniga personer kommer den rådande bristen på halvledare att fortsätta i flera år, och det verkar inte finnas någon bra lösning i sikte.

Publicerad Uppdaterad

Att det råder brist på halvledare kan inte ha gått speciellt många förbi. Bristen har drabbat både mobilbranschen, bilbranschen och alla som på något sätt bygger elektronik. Nu verkar det dessutom som att den här bristen kommer att hålla i sig. Detta till skillnad från uppgifter i en rapport som kom tidigare i år vilken pekade på att det kanske skulle komma att lätta under 2022. Det verkar alltså ha varit en något för positiv rapport. 

Brandon Kulik, chef på Deloittes halvledaravdelning säger i en intervju mer Ars Techninca att den här bristen sannolikt kommer att pågå i flera år framöver. 

Flera tillverkare på bilsidan har meddelat att bristen på chip har lett till minskade vinster. Det har även sagts att Apple kommer att sänka sina produktionsmål för Iphone på grund av bristen. 

Halvledarbristen har flera olika orsaker och det är svårt att lösa vart och ett av dessa. 

En av anledningarna är det ökade behovet. För varje år vill alla användare ha högre prestanda och bättre enheter vilket kräver mer av halvledarna och det krävs fler. Allt fler produkter har också allt mer avancerad teknik i sig och kräver därmed fler chip. Men de allt mer avancerade produkterna blir också dyrare att producera i och med att både fabriker och teknikerna för att tillverka har blivit dyrare. 

Det råder även brist på personal som kan hantera produktionen av de allt mer avancerade chipen, och frakt har blivit både dyrare och allt mer svårhanterligt. 

Så hur branschen ska komma till rätta med det här problemet känns högst oklart.  

Källa