Positionsangivelser i mobilnätet

Folkhälsomyndigheten spårar coronaviruset via mobildata

I ett samarbete med Telia kommer Folkhälsomyndigheten nu få tillgång till mobildata för att kunna undersöka svenskarnas rörelsemönster.

Publicerad Uppdaterad

Att mobildata används för att spåra människors rörelser och bland annat utnyttja denna data i samhällsplanering är inte nytt. Telia har haft en tjänst, Telia Crowd Insights, sedan 2017 som sedan tidigare använts vid exempelvis stadsplanering när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg. Men nu får tjänsten ett nytt användningsområde. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten ska de använda informationen om hur grupper människor rör sig och utifrån det se i hur pass stor utsträckning människor följer de rekommendationer som myndigheten ger. Datan är helt anonymiserad och aggregeras automatiskt. Den kan inte spåras tillbaka på individnivå utan visar bara rörelsemönster i samhället i stort.

Med hjälp av informationen kan man också se vilka nya rekommendationer och åtgärder som kan vara effektiva för att stoppa smittspridningen. 

– Jag är stolt över möjligheten att stötta Folkhälsomyndigheten i kampen mot coronaviruset. Data är ett väldigt precist och säkert beslutsunderlag som gör att man kan se mönster som annars hade varit svåra att upptäcka, insikter som blir viktiga när man kartlägger och vidtar åtgärder mot smittspridning, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Telia lämnar sedan tidigare motsvarande information även till EU-kommissionen i samma syfte.

Källa