Misstag eller förberedelse?

Googles Pixel 6A-mobil kan lanseras i Sverige

Google Pixel-enheter verkar komma till de nordiska länderna.

Publicerad Uppdaterad

Ännu fler indikationer dyker upp angående en eventuell lansering av Google-mobiler i Sverige. Det handlar närmare bestämt om information som har dykt upp på Googles supportsida för mobilen Pixel 6a, som nu inkluderar supportinformation för Google Pixel 6a inte bara för Sverige utan även för Danmark och Norge där Googles mobiler tidigare inte har sålts. Garantin omfattar två år enligt supportsidan. Det ska tilläggas att nordiska länder inte finns med på motsvarande supportsidor för de vanliga Pixel 6-modellerna. De nordiska länderna finns inte bara med vid supporten utan även i informationen om vilka nätverk som stöds.

Det skulle kunna vara ett misstag att de nordiska länderna tas upp i garantiinformationen, men det kan också hänga ihop med att Google tidigare i år sökte personal till stockholmskontoret för att arbeta med Pixel-enheter inom Business-to-Consumer.

Källa