Sämst i Sverige

Här har du sämst täckning i Sverige

Undersökningsföretaget Tutela har samlat in användardata från svenska mobilanvändare och hittat de platser i Sverige som helt saknar mobiltäckning.

Publicerad Uppdaterad

En ny undersökning från företaget Tutela Technologies visar var i Sverige du har sämst täckning på din mobil, oavsett mobiloperatör. Mobil har tidigare rapporterat om Tutelas olika täckningstest där de använder verkliga användares upplevelse för att sammanställa statistik.

Den här gången har de via den egna användarpanelen samlat in statistik från svenska användare och hittat de områden som inte har någon täckning, oavsett om det är inomhus eller utomhus. 

Anledningarna till att täckningen är borta är flera. De inomhusmiljöer som saknar täckning är ofta platser med tjocka väggar av till exempel betong, till exempel sjukhus eller andra typer av solida konstruktioner. Utomhus är problemen andra, här handlar det snarare om kuperad terräng eller att signalen från master blir för svag. 

Tittar man på kartan kan man se hur de olika stora prickarna (som representerar en plats där användare tappar mobildatatäckning) är spridda över landet. Ju större prick, desto fler användare har berörts av bristen av täckning. Vita prickar är inomhus och röda är utomhus. 

Ser man till regionerna i Sverige är det Jämtland som har störst procentuell del av sin yta med obefintlig täckning (åtta procent), medan Stockholm ligger bäst till med under en procent. 

Enligt Tutela Technologies kan svagheterna i nätet lösas på olika sätt. Utomhus är flera master och andra tekniker, som lågbandsfrekvenser och 5G vara en del av lösningen. Inomhus handlar det troligen istället om att ha dedikerade antennsystem med hjälp av öppna wifi-nätverk. 

Då datan är genererad av användare hanterar den ju enbart platser där människor faktiskt använder sig av sin mobiltelefon. Det finns givetvis fler platser med obefintlig eller mycket svag täckning.