Vill fortfarande vara med

Huawei överklagar PTS-beslut om 5G-auktionerna

Huawei överklagar beslutet att de inte får vara med som leverantör när de svenska operatörerna bygger sina 5G-nät.

Publicerad Uppdaterad

I oktober beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) med hjälp av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att fyra företag skulle få medverka i den kommande auktionen om 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden - Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom. Samtidigt presenterades villkoret att tjänster och produkter från Huawei eller ZTE inte får användas och att befintlig utrustning i 5g-näten måste vara utfasad senast 1 januari 2025.

Nu har Huawei Sweden Technologies AB lämnat in ett överklagande till förvaltningsrätten i Stockholm, bland annat om de licensvillkor som Post- och telestyrelsen har satt för medverkan i auktionerna av frekvenserna 3.5 GHz och 2.3 GHz. Man ber dessutom förvaltningsrätten i Stockholm att meddela ett omedelbart beslut för att avbryta implementationen av PTS beslut. Huawei ber också rätten att därefter detaljerat och noggrant granska beslutet.

Samtidigt ifrågasätter Kenneth Fredriksen, Executive Vice President på Huawei i CEE och Norden, bristen på rättssäkerhet och bevis i Säpos och Försvarsmaktens säkerhetsutvärdering, som PTS beslut grundar sig i.

Auktionen för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden har varit satt till den 11 november.