https://www.mobil.se/nyheter/inget-forbud-mot-huawei-i-svenska-5g-nat-auktion-den-13-oktober
568236
Nyheter
Post- och Telestyrelsen meddelar

Inget förbud mot Huawei i svenska 5G-nät – auktion den 13 oktober 2020

Sverige ska under hösten hålla auktioner där fyra operatörer kan få tilldelning om minst 80 MHz i 3,5 eller 2,3 Ghz-banden.

Sverige får till slut en auktion där spektrum ska delas ut för 5G. PTS föreslår att auktionen ska genomföras den 13 oktober i höst och efter det är det upp till mobiloperatörerna att bestämma när de kan ha sina nät igång. PTS föreslår att fyra aktörer ska få tillgång till spektrum och det handlar då om tre tillstånd i 3,5 Ghz-bandet som pekas ut som det primära 5G-bandet och om ytterligare frekvenser i 2,3 GHz-bandet.

Tre operatörer plus fler

I sitt besked meddelar PTS att om fler än tre aktörer efterfrågar frekvenser i 3,5 Ghz-bandet så ska de övriga aktörerna kunna tilldelas frekvenser i 2,3 Ghz-bandet, då med begränsad konkurrens. Det här skulle enligt PTS ge goda förutsättningar för konkurrens mellan de tre aktörer som tilldelas frekvensutrymme i 3,5 GHz-bandet. Som bekant har vi i Sverige fyra huvudintressenter av 5G-frekvenser och det är de fyra operatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre.

De som är intresserade av 5G-licenser har möjlighet att inkomma med synpunkter på genomförandet och vi kan nog räkna med att såväl operatörer som andra intressenter kommer med synpunkter. När PTS senast bjöd in till samråd i ämnet kom såväl operatörerna  som Ericsson, Huawei och Konkurrensverket med inspel och frågor.

Generella säkerhetskrav – inget Huawei-förbud

I samband med det nya samråd man nu planerar och den föreslagna auktionen den 13 oktober så har PTS även anpassat upplägget till den nya lag som trädde i kraft 1 januari 2020. Lagen kräver att man tar hänsyn till Sveriges säkerhet när tillstånden fördelas. Det här ska PTS uppfylla genom att alla som vill delta i auktionen svara på en rad frågor som sammanställts i samarbete med Säkerhetspolisen. Svaren på frågorna blir sedan grunden för en bedömning där PTS, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen bedömer om det kan finnas risk för skada på Sveriges kopplat till ansökan. För att få vara med i auktionen måste man godkännas i denna prövning.  Exakt vilka frågor som operatörerna ställs inför är okänt liksom om de inkluderar i vilken utsträckning man förlitar sig på utrustning från någon specifik leverantör. 

Svenska företrädare har inte uttryckligen sagt att den nya lagen på något sätt är riktad mot Huawei, men andra länder har helt eller delvis förbjudit den kinesiska tillverkaren att delta i 5G-utbyggnad. Det gör alltså inte Sverige.