https://www.mobil.se/nyheter/kronikor/smarta-hogtalarkraschen-tecken-pa-fortroendekris-for-google
567893
Krönikor
Affärsmodellen får problem

Krönika: Smarta högtalarkraschen tecken på förtroendekris för Google

Googles affärsmodell har hela tiden varit att sälja information om användarna. Den affärsmodellen börjar få problem.

Härom dagen meddelades en intressant nyhet som kan vara början på ett trendbrott: Googles marknadsandel för smarta högtalare har kraschat totalt, från 30 procent till 12 procent på ett år. Vi har själva noterat att läsarintresset för Googles smarta högtalare verkar ha avtagit även här i Sverige.

Det beror inte på brist på nya produkter. Google lanserade nya Nest Mini under det tredje kvartal som mättes. Däremot sammanfaller tappet med ett antal skandaler kring Google. Företaget är under granskning av både USA och EU enligt antitrustlagstiftning, men kanske ännu viktigare är att användarna börjar dra öronen åt sig angående vilken information Google samlar på sig. Att det direkt ansågs som en stor skandal när det visade sig att Google samlat medicinska uppgifter om ett stort antal amerikaner tyder på en attitydförändring.

Googles affärsmodell har hela tiden varit att ge bort vissa saker gratis mot att man samlar på sig information om användarna, för att sedan kunna sälja riktade annonser. Plattformarna för detta har bland annat varit Googles sökmotor, Gmail och Android som alla levererats gratis. Affärsmodellen har varit rasande effektiv och Googles andel av kakan för reklampengar är i dag avsevärd.

Det har förstås diskuterats länge vilken information Google egentligen har om oss och vad de är beredda att göra med den, och det kan vara ett annat företag som gjort att användarna på allvar börjat ta till sig den potentiella problematiken: Huawei.

I maj i år deklarerade USAs regering, efter många års hummanden och muttranden, att Huawei ansågs vara en säkerhetsrisk och förbjöd amerikanska företag att handla med dem. Huruvida anklagelserna är korrekta eller grundlösa är inte viktiga för det här resonemanget, det viktiga är att det drogs igång en diskussion kring vilken information Huawei hade potential att samla in om sina användare, företagets förhållande till den kinesiska statsapparaten och dess delaktighet i att bygga upp det största övervakningssystemet av vanliga medborgare världen någonsin skådat.

Ett företag som inte ens hymlar med att det samlar in information, det är Google. Företaget har knappast någon lojalitet till vare sig den kinesiska eller amerikanska staten, men man har visat tecken på att vara beredda att kompromissa med etik och moral för att kunna lansera sina tjänster i Kina. Företaget drog sig visserligen ur projektet att lansera en censurerad version av sin sökmotor på den kinesiska marknaden, men faktum kvarstår att man övervägde att göra det. Känslan är att Googles information är tillgänglig till högstbjudande, oavsett vad de tänker göra med den. Och vi ser redan nu i Kina vad man kan göra med sådan information.

Det råder inte någon generell lågkonjunktur för smarta högtalare. Amazon har sett en tillväxt på 66 procent i produktsegmentet samtidigt som Google rasat. Det kan bero på att folk helt enkelt inte vågar ha Google lyssnandes på deras konversationer i hemmet. Om det är så har Google en förtroendekris som på sikt kan skjuta hela deras affärsmodell i sank.