Avgörande eller onödigt

Läsarfrågan: Hur viktigt är det för dig med 5G i mobilen?

Att 5G kommer att få stor betydelse i framtiden är det kanske få som tvivlar på, men nu frågar vi er hur viktigt 5G är just nu.

Publicerad Uppdaterad

I dag är de svenska 5G-näten i sin allra tidigaste uppbyggnadsfas, med täckning i några av Sveriges stadskärnor. När 4G lanserades gjorde det att det gick snabbare att ladda webbsidor, men det ändrade inte något beteende över en natt. I dag blir internet på mobilen nästan oanvändbart om den tvingas växla över till 3g-nätet. Så mycket har alltså hänt som kräver datakapacitet sedan dess. Det är rimligt att anta att även 5G kommer att leda till nya tjänster och användarsätt, men vilka de är vet vi ännu inte, och inte heller hur lång tid det kan ta.

Nu är vi inte intresserade av vad experterna tycker eller tror om 5G, utan hur viktigt ni läsare tycker att 5G känns i dag. Tror ni att det kommer att dröja tills ni köper nästa mobil innan 5g spelar roll, eller kanske aldrig? Eller börjar det kännas viktigt att vara förberedd på nästa generationsskifte?

Frågan lyder alltså: Om du köpte en ny mobil i dag, hur viktigt är det att den har 5G? Välj ett av nedanstående val där 5 säger att 5G är mest viktigt och 1 är för dig som inte vill ha 5G.