Billigare att slippa annonser

Meta föreslår sänkt kostnad för annonsfritt Facebook

Drygt fyra månader efter introduktionen kan priserna för att slippa annonser på Facebook bli betydligt lägre.

För att följa EU:s lagstiftning introducerade Meta i november möjligheten att betala från 129 kronor/månad för att slippa se annonser på Facebook, samt en lägre kostnad för varje extra användarkonto. 

Nu går publikationen Reuters ut med informationen att Meta har för avsikt att ändra dessa prenumerationskostnader med rejäla prissänkningar. Man har inte gått ut med några svenska priser, men med de priser i euro som anges kommer det att gå från nuvarande 9,99 euro/månad till 5,99 för ett konto och 4 euro för varje ytterligare konto. Detta enligt Metas advokat Tim Lamb vid en utfrågning av Europeiska kommissionen. 

Det finns dock ingen information om när en sådan prissänkning kan komma att ske, inte heller att det ska vara konkret fastslaget att den kommer att äga rum.