Guide: Mobilize your business

Mobila medarbetare utmanar strukturer

Foto: Google

Den mobila medarbetaren handlar om mer än mobila arbetsverktyg. Hela företagets processer ställs upp och ner.

Publicerad Uppdaterad

För bara några år sedan handlade medarbetarnas mobilitet om att ge dessa tillgång till – grovt förenklat – en mobiltelefon, en dator med mobilt bredband och en mobil växel. Det är visserligen fortfarande relevant, inte minst med tanke på att exempelvis en mobil växel kan öka flexibiliteten och inte minst minska ett företags telefonikostnader. Men i sammanhanget ”Mobila medarbetare” är detta en droppe i havet. 

Mobila arbetsgivare är attraktiva arbetsgivare
Anställda är framför allt konsumenter. Tidigare var det på jobbet som man först fick tillgång till de senaste mobiltelefonerna och mobila arbetsverktyg. Det är inte längre helt sant, vilket ställer krav på företagen. Antalet anställda som tar med sig egna mobilprylar till jobbet, den trend som man kallar Bring Your Own Everything (BYOX), och använder publika molntjänster i arbetet fortsätter att öka. 

Den trenden handlar, ur företagens perspektiv, inte bara om att säkerställa att känsliga data säkras i anställdas egna smarta lurar, plattor och molntjänster utan även om att säkerställa att arbetsplatsen erbjuder en sådan flexibel och attraktiv arbetsmiljö. Hanteringen av IT har därmed även utvecklats till att bli en HR-fråga. Och en attraktiv arbetsmiljö som garanterar bra balans mellan privat- och arbetsliv är ännu viktigare för den yngre generationen av anställda, de så kallade Millennials. Att erbjudas möjligheten att jobba utanför kontoret är ofta en förutsättning för trivsel. 

Molntjänster kritiska för företag
Enligt analysföretaget Forrester jobbar redan 50 procent av anställda i USA inom kunskapsyrken hemifrån, medan 40 procent jobbar på resande fot och 32 procent i offentlig miljö. Detta innebär att företag måste erbjuda möjligheter att göra det säkert samt ytterligare möjligheter att göra det kollaborativt, utanför kontoret. 

Många företag har redan påbörjat sin mobiliseringsresa. Enligt Gartner kommer så många som 36 procent av amerikanska företag att ha tillämpat en BYOX-policy 2016. Molntjänster är i sammanhanget kritiska för företag. Anställda använder publika molntjänster som ofta inte garanterar samma säkerhet som företagens godkända molntjänster. Där handlar det för företag om att matcha användarvänligheten på egna lösningar samt säkra anställdas enheter för att se till att känsliga data inte försvinner. 

Med andra ord måste företag anpassa sig till anställdas krav vad gäller arbetssätt och arbetsverktyg snarare än tvärtom.