Dystra siffror för andra kvartalet

Mobilleveranserna sjönk med 9 procent

Mängden levererade mobiltelefoner sjönk, men två tillverkare skaffade sig större marknadsandelar.

Publicerad Uppdaterad

Det är Canalys som har kommit med en analys för mobilmarknaden, och enligt dem sjönk mängden levererade smartmobiler globalt med 9 procent under årets andra kvartal jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Canalys är det främst inflation och osäkra ekonomiska förhållanden som har lett till de minskade leveranserna.

Om man däremot ser till marknadsandelarna är det två företag som trots de minskade leveranserna ökar sina marknadsandelar. Det är Samsung som ökar från 18 procent Q2 2021 till 21 procent Q2 2022, och Apple som ökar från 14 procent till 17 procent. Däremot minskade Xiaomi från 17 till 14 procent, Oppo inklusive Oneplus från 11 till 10 procent, och Vivo från 10 till 9 procent.

Källa