https://www.mobil.se/nyheter/mwc-paverkas-av-coronavirus-lg-staller-in
568222
Nyheter
Coronavirusets framfart

MWC påverkas av Coronavirus - LG ställer in

Att världen drabbats av ännu ett virus med snabb spridning kan väl inte ha undgått någon. Nu visar det sig att Coronaviruset även påverkar den stora MWC-mässan i Barcelona, då LG ställer in sin närvaro helt och hållet och ZTE sätter sin personal i karantän.

Trots att MWC själva uttalat sig om att Coronavirusets utbrott inte påverkar mässan nämnvärt så har två tillverkare gått ut med att deras medverkan på mässan har påverkats (MWCs uttalande kom före LG:soch ZTE:s). LG har valt att ställa in sin närvaro helt och hållet. Detta för att de inte vill utsätta sin personal och kunder för riskerna med att resa dit med tanke på hur snabbt det nya viruset sprids. 

ZTE har valt att delta i mässan men för att försäkra sig om att de inte skickar dit någon sjuk personal kommer all ZTE-personal som ska medverka på mässan att få sitta i "karantän" i två veckor innan mässan. Enligt ZTEs uttalande ska de inte få träffa andra människor under minst två veckor innan mässan. De kommer också att desinficera all utrustning och alla monterytor dagligen för att förhindra spridning av viruset. 

MWC själva har också gjort en lista på åttaganden för att minimera riskerna för att smittan sprids på mässan. Bland annat uppmanar de till att man inte tar i hand när man hälsar, de ska göra rengöringsmaterial tillgängliga för alla utställare. De kommer också att öka informationen om vikten av att tvätta händerna och att vara vaksam. Mässan kommer också att desinficera sina allmänna ytor i högre utsträckning än vanligt.