Utvärderade samarbetet efter ett år

Nokia: För dyrt att byta plattform

Den 19 november får Nokias aktieägare tacka ja eller nej till Microsofts bud på företagets mobilenhet. Inför stämman har Nokia offentliggjort ett prospekt som gör gällande att ett plattformsbyte från Windows Phone hade varit för dyrt.

Publicerad Uppdaterad

Nokia har bedömt att försäljningen av affärsområdet Devices & Services, boagets mobilenhet, är i aktieägarnas bästa intresse. Nu får de, vid en extra bolagsstämma den 19 november, rösta för eller emot förslaget. I ett prospekt som Nokia offentliggjort i samband med extra bolagsstämman framgår att Nokia, redan ett knappt år efter det ursprungliga samarbetsavtalet med Microsoft i april 2011, började utvärdera det hela. En option som Nokia tittade på var ett bytte av plattform eller även att parallellt använda en annan plattform. Men kostnaden hade varit mycket hög, enligt företaget, då Nokia hade förlorat de finansiella incitament som erhölls av Microsoft på kvartalsbasis mot att Nokia endast använde Windows Phone. I dokumentet bekräftar även Nokia att företaget utvärderade att byta plattform men att även i det fallet hade den associerade kostnaden varit mycket hög. Genom att sälja sin enhet till Microsoft slippar nu även Nokia kostnaden av att avsluta sitt samarbete med Microsoft.

Nokia räknade med att mobilenheten skulle redovisa en förlust på 395 miljoner euro under första halvåret 2013 för en nettoförsäljning om 5,3 miljarder euro. Nokias kvarvarande affärsområden skulle under perioden redovisa en vinst på 426 miljoner euro och en nettoförsäljning om 6,3 miljarder euro, enligt prospektet.

Så här kom Nokia fram till sitt beslut att sälja

Nokia ingick ett avtal med Microsoft om att använda Windows Phone i sina telefoner i april 2011. Redan i juni 2012 började Nokia utvärdera samarbetet. Efter en sommar och höst av mindre formella diskussioner inleddes mer konkreta samtal med Microsoft i februari 2013. Det var Microsofts avgående vd Steve Ballmer som då tog initiativet att ringa Nokias styrleseordförande Risto Siilasma för att diskutera en fördjupning av samarbetet mellan de två giganterna. På Nokias sida vändes alla stenar: fördjupa eller avsluta samarbetet och välja en annan plattform, sälja mobilenheten eller ej, samt sälja HERE. Nokia utvärderade även andra potentiella köpare i processen. Mellan februari och juli 2013 träffades Nokias och Microsofts representanter för att diskutera de olika alternativen. Dt slutgiltiga valet fall på en försäljning av mobilenheten.

Under tiden, den 1 juli 2013, köpte Nokia upp Siemens andel av Nokia Siemens Networks och bytte dess namn till Nokia Solutions and Networks. Bara 23 dagar senare skrev Nokia och Microsoft ett icke-bindande avtal om försäljningen av Nokias mobilenhet till Microsoft. Avtalet innefattade även en klausur enligt vilken Microsoft skulle finansiera nokia med 1,5 miljarder euro. Den 2 september blev det ett faktum: Microsoft köper Nokias mobilenhet. Nokia räknar med att processen blir klar under första kvartalet 2014.

Nokia har enligt prospektet förpliktat sig att inte söka efter konkurrerande uppköpsförslag men har förbehållit rätten till att höra av sig till en eventuell intressent som skulle lämnat in en konkurrerande erbjudande och klargöra vad erbjudandet går ut på.

Det här köper Microsoft

Microsoft köper Nokias affärsområde Devices & Services för 3,79 miljarder euro i kontanter och ingår ett patentavtal med Nokia värt 1,55 miljarder euro, plus 100 miljoner euro om Microsoft väljer att förlänga avtalet för all evighet. Patentavtalet innebär att Microsoft får en tio års patentlicens för ett urval av patent samt att Nokia får ett reciprokt avtal avseende ett urval av Microsofts patent som Nokia kan använda på sin HERE-plattform. Microsoft blir strategisk patentpartner och en av Nokias tre största kunder. För tjänster som levereras på HERE-plattformen betalar Microsoft separat. Microsoft får även exklusiviteten att använda Nokia-varumärket för telefoner baserade på Nokias Series 30 och Series 40 fram till den 31 december 2023.

Det här behåller Nokia

Nokia behåller sitt varumärke men får först börja använda det i samband med egna mobiltelefoner efter den 31 december 2015. Nokia behåller även Nokia Systems and Solutions, NSN, plattformen HERE och affärsområdet Advanced Technologies. Just det sistnämnda undrar alla om och det har hittills kommunicerats ytterst lite om vad affärsområdet innehåller. Enligt prospektet innefattar området Nokias patentverksamhet och ska jobba med nya affärsmöjligheter inom internetaccess, sensorer och material-, webb och molnteknik.