1
1
https://www.mobil.se/nyheter/nu-blir-gmail-go-tillganglig-for-alla
569336
Nyheter
falskt
Lättare app för Gmail

Nu blir Gmail Go tillgänglig för alla

Gmail Go inte lika betungande för enklare telefoner.

Det finns gott om appar som förekommer i enklare versioner som främst är avsedda att användas tillsammans med mobiltelefoner som exempelvis är äldre, har mindre arbetsminne eller om du bara vill ha en mindre app som tar mindre plats.

Google app för e-post, Gmail, har funnits i en simplare version med namnet Gmail Go men enbart för användare i vissa regioner. Den har i stort sett samma funktionalitet men innehåller färre grafiska element som gör appen mindre resurskrävande. 

Nu har Google gjort Gmail Go tillgänglig i alla regioner, så om din enhet har kompatibiliteten kan du hämta i Google Play Store.

Ämnen