Android for work

Nu ska Android in på företagsmarknaden

Oro över säkerhet får företag att tveka om Android. Android for work lovar att åtgärda det.

Publicerad Uppdaterad

När företag väljer vilka mobila enheter som anställda ska få använda till arbetsuppgifter är det Apple och Samsung snarare än övriga Android-tillverkare som vinner. Android som plattform väljs ofta bort, för att denna anses vara osäker, men även för att varje Android-tillverkare använder egna säkerhets API:er (application programming interface). ”Android for work”, som ingår i Android Lollipop, lovar att åtgärda detta.
– Den enda tillverkare som är väl accepterad av företag är Apple. När det kommer till Android är det endast Samsung, säger Carl Rodrigues, vd för Soti, till Mobilbusiness.

Bild: Carl Rodrigues, vd för Soti

Enligt Rodrigues har det funnits en klyfta mellan Ios och Android på företagsmarknaden.
– Detta på grund av att det hittills saknat möjlighet att separera privata applikationer från företagsapplikationer i Android. Men med ”Android for work” har Google lagt till denna säkerhetskomponent, säger han.

Sotis undersökning visar nämligen att en tredjedel av svaranden anser att avsaknaden av separation mellan den privata och företagets data är deras huvudsakliga oro. 

Android viktigt för företag
Även om oron för bristande säkerhet i Android finns bland företagen, anser många att Android spelar en stor roll för deras verksamhet. Så många som 67 procent av företagen anser faktiskt att Android-baserade enheter är viktiga. Samtidigt säger endast 40 procent att de funderar på hur de ska säkra företagets data på just Android-plattformen, enligt den undersökning Soti genomfört. 

Soti är ett Kanada-baserat företag som är ledande inom företagsmobilitet. De samarbetar med 73 mobiltillverkare runt om i världen. Företaget är idag en av Googles sex samarbetspartners kring ”Android for work” och bland dessa enda aktör med en produkt som integrerar ”Android for work” på marknaden.

Utöver separationen av privata appar från företagsappar som finns i ”Android for work” erbjuder Android Lollipop 5.1, likt Ios, skydd för stulna enheter. Skyddet innebär att den stulna enheten förblir låst tills dess att man loggar in med rätt Google-konto. Det aktiveras även om man försöker nollställa enheten. Soti erbjuder dessutom kryptering på operativsystemsnivå och även geofencing.
– I och med appseparationen och krypteringen kan nu företag använda Android för affärskritiska uppgifter. Med geofencing kan man dessutom begränsa användningen av vissa appar till vissa situationer och platser.

Enligt Soti använder idag cirka 32 procent av anställda sina mobila enheter konstant under dagen för att genomföra affärskritiska uppgifter eller få tillgång till företagsdata. Trots detta saknar fortfarande 50 procent av företagen en policy för mobile device management, MDM.

Anställda använder fler operativsystem
Bland de tillfrågade svarade 30 procent att de använder fler mobila enheter. Många använder dessutom enheter med olika operativsystem. Exempelvis använder 13 procent av Android-användare också Ios-enheter och närmare 28 procent av Ios-användare Android-enheter.

Studien kan du läsa i sin helhet här