Zero rating-tjänster stoppas

Operatörer måste behandla all datatrafik lika

Efter ett EU-beslut att all datatrafik ska behandlas lika, tvingas nu tre operatörer i Sverige sluta tillhandahålla sådana tjänster.

Publicerad Uppdaterad

Svenska operatörer får inte längre erbjuda så kallade zero rating-tjänster, det vill säga tjänster där datatrafiken som förbrukas inte räknas och därmed inte påverkar den datamängd som hör till abonnemanget.

Beslutet kommer sig av EU:s så kallade TSM-förordning (Telecommunications Single Market) som slår fast att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Det var i september 2021 som EU-domstolen meddelade att zero rating inte är tillåtet enligt EU:s regler då det strider mot principen att all datatrafik ska behandlas lika och därmed hindra operatörer från att prioritera utvalda tjänster utifrån affärsmässiga beslut. 

Under hösten 2022 Inledde PTS en undersökning angående hur olika operatörer tillhandahåller zero rating-tjänster. Det är den undersökningen som slår fast att de operatörerna som har zero rating-tjänster måste sluta dessa senast 31 oktober 2023. Dessa operatörer inkluderar Telia, Telenor och Tele2.

Källa