Nya uppföranderegler

Operatörerna uppmanas att undvika dubbla abonnemang

Nya uppföranderegler på telekomområdet för att minska problem med dubbla abonnemang.

Publicerad Uppdaterad

I måndags tillkom en ny punkt i Telekområdgivarnas uppföranderegler, vilket är regler som går utöver gällande lagstiftning och ses som god sed i telekombranschen för anslutna operatörer. En av nyheterna är att operatörer ska visa större omsorg när en abonnent ingår ett nytt avtal och bättre informera om att befintliga abonnemang kan behöva sägas upp av abonnenten själv.

Anledningen till att Telekområdgivarna har lagt till den nya punkten är en ökande mängd klagomål från personer som till exempelvis har haft ADSL via kopparnätet och gått över till fiberanslutning i stället. På grund av bristande information har den gamla anslutningen legat kvar och fakturerats av operatören, trots att den inte längre används.

Punkten i sin helhet ser ut som följer:

”10.3 Vid ingående av avtal ansvarar operatören för att visa tillbörlig omsorg och samråda med abonnenten om behovet av att ha kvar redan befintliga avtal om motsvarande tjänster och att i tillämpliga fall informera abonnenten om att själv säga upp sådana avtal hos operatören eller hos annan operatör. Med motsvarande tjänster avses exempelvis fast och mobilt bredband eller fast bredband via flera olika accessmetoder till samma adress.”

Den som vill läsa samtliga uppföranderegler kan göra det på länken nedan.

Källa