Mer mobilt

Pandemin har ökat användningen av svenska mobilnäten

Årets telemarknadsrapport från Post- och telestyrelsen visar att de trender som kunnat följas under de senaste åren fått en spark i baken av pandemin och vår mobilanvändning har ökat snabbare än tidigare.

Publicerad Uppdaterad

Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2020 har släppts och den visar trender som vi kanske inte blir så förvånade över. Att mobilnätensanvändningen ökat år efter år är en trend som pågått ett tag, men PTS tror att årets stora ökning har fått hjälp av pandemin. I fjol ökade användningen av mobilnäten med 26 procent jämfört med året innan. I år är ökningen 36 procent. Även om en liten del av trafiken går via 5G-näten, vilket var första gången, så ligger i stort sett all trafik i 4G-näten. 

Ser man till antalet talade minuter har dessa ökat med elva procent, vilket också är en större ökning än tidigare år. En tjänst som minskat under 2020 är dock SMS som gick ned med 17 procent.

Källa