Annons

Säkerhetsläcka

Populära mötesappen Zoom: Tusentals videosamtal ligger öppet på nätet

Den populära videosamtalstjänsten Zoom har redan tidigare anklagats för säkerhetsbrister, nu har man hittat tusentals av deras samtalsvideos som ligger öppet på nätet.

Publicerad Uppdaterad

I tider där stora delar av världen är inlåst och inte får umgås som de är vana vid har antalet videosamtal ökat explosionsartat. Ett flertal tjänster har sett et uppsving som de inte var förberedda på. Ett av dessa är Zoom. Nu har det upptäckts att mängder av Zooms videosamtal finns tillgängliga på nätet.  

Zooms videosamtal spelas inte in per automatik, men en användare kan välja att spela in sitt videosamtal och detta kan då sparas på den egna datorn och/eller online. De videor som sparats online har dock visat sig ligga helt oskyddade.  Det här har skapat en hel del oro bland flera av de som använder tjänsten. Bland de runt 15000 videos som fanns tillgängliga finns allt från affärsmöten, privata samtal och terapisamtal.

En företrädare för en samtalsgrupp för utsatta kvinnor som använt tjänsten har förklarat att det här kan vara potentiellt farligt genom att en del av de som deltar i hennes videomöten till exempel inte vill vara öppna med sin sexuella läggning, eller att de har varit utsatta för våld i nära relationer.

Zooms VD har uttalat sig i frågan och sagt att han aldrig trott att tjänsten skulle användas av de kundgrupper som använder den nu och i den utsträckningen som den nu används. Därför var de inte förberedda på den här typen av problem. Förra månaden använde 200 miljoner Zoom, i december 2019 var det runt 10 miljoner.

Så kallade zoombombing-troll har också förekommit, alltså att personer tar sig in i olåsta vdeosamtal och sprider länkar eller politiska budskap. Det här är också något som Zoom lovat att ta i tu med. I den nya tiden av utbyte över nätet verkar det som om vissa tjänster inte riktigt hänger med när det gäller säkerhetsfrågorna. Något som märkts flera gången retidigare, till exempel i fall där människor lyckats hacka sig in i folks wifiövervakningskameror

Källa